“Wij werken al sinds 1997 met dacPro. Het programma heeft ons daarbij geen dag in de steek gelaten.”

(Luc Schaap)

dacPro vormt voor ons het fundament voor het efficiënt en beheerst uitvoeren van ons werk. Het is voor ons een essentieel onderdeel van ons kwaliteitszorgsysteem. Maar net zo belangrijk is dat het programma geheel is toegesneden op het efficiënt uitvoeren van de noodzakelijke administratieve processen.

Medewerkers vullen zo veel mogelijk zelf gegevens in, en hebben inzicht in alle voor hun van belang zijnde gegevens.

Dit is voor ons van groot belang gezien het grote aantal relatief kleine projecten dat wij jaarlijks uitvoeren. De administratieve belasting blijft daarmee beperkt tot het absolute minimum, mede door de volledig automatische koppeling met ons boekhoudsysteem.

Als eerste gebruiker van het pakket werken wij al sinds 1997 met dacPro. Het programma heeft ons daarbij geen dag in de steek gelaten. In de loop van de tijd is dacPro steeds verder geëvolueerd waarbij altijd maximaal rekening wordt gehouden met de wensen van de verschillende gebruikers.

Luc Schaap
Directeur LBP|SIGHT.

contact users