dacPro:
Snel inzicht in de status en voortgang van projecten

dacPro is zo opgezet dat de organisatie grotendeels zelfsturend wordt.
Medewerkers in alle lagen van de organisatie worden gestimuleerd tot het financieel en inhoudelijk zo efficiënt mogelijk uitvoeren van hun werkzaamheden. Zo blijft een actieve sturing van resources (op uren, capaciteit) tot het noodzakelijke beperkt.

Door de transparante opzet krijgen medewerkers snel feeling met de financiële aspecten van het advieswerk. Tegelijkertijd biedt het projectleiders en -mentors snel inzicht in de status en voortgang van projecten.